Tilhørssted

Rideklubben ligger på hjørnet af Nørholmsvej og Restrup Kærvej i 9240 Nibe. 
PT. søges der om tilladelse til at opføre ridehal ved siden af vores ridebane.

Derudover er der anlagt en ovalbane med godkendte mål og et passpor er ligeledes i støbeskeen. Der er opført en 20x60 ridebane med solidt træhegn og stenmel som bund, hvilket har skabt en ridebane der egner sig særdeles godt til gangartstræning af den islandske hest. 

Omkring anlæggene er der en løsdriftsordning, med et læskur og mulighed for at åbne til endnu en græsfold, der i perioder lukkes af, for at sørge for altid at have græs. 

Vi arbejder på at få indlagt vand og strøm, så der kan laves toiletbygninger, klubhus med tekøkken samt lys mm. i ridehal og på banen. 
 

Kontingent i rideklubben

Personligt medlemskab .................................... 200,00 kr.
Husstand m. 2. personer .................................. 275,00 kr.
Husstand m. 3. personer .................................. 300,00 kr.
Husstand m. 4. personer .................................. 325,00 kr.
Husstand m. 5. personer .................................. 350,00 kr.
Husstand m. 6. personer .................................. 375,00 kr.
Husstand m. 7. personer .................................. 400,00 kr.

 

Facilitetskort

Facilitetskort, 1/1 år. Følger rytter..................... 300,00kr. (Max 3 heste)
Facilitetskort, 1/1 måned. Følger rytter .............100,00 kr.
Facilitetskort, 1/1 år. proffesionel...................... 5000,00 krMan skal være medlem af klubben og have et facilitetskort, for at benytte klubbens arealer :) 

 

Henvendelse/spørgsmål

Al henvendelse angående baneleje, medlemsskab, undervisning og lignende skal ske til 

Camilla Skou Fuhlendorff

Formand
Poul Paghs gade 5, 3.tv
9000 Aalborg C
Danmark

Telefon:
28187774

Mail:
rideklubbengauti@gmail.com

Alternativt kan der købes medlemsskab og facilitetskort via sporti.dk

Ellers andet..

.. DU gerne vil vide?
Så send os en mail og vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål.